ЕК проверява дали работещите в чужда държава не са дискриминирани 20.01 | 15:36

Брюксел започва обстоен преглед на данъчното законодателство на страните в ЕС

От Христина Рафаилова

Европейската комисия се зае да защитава правата на икономически активните хора и пенсионерите на още един фланг, с цел да пребори безработицата.

Брюксел започва обстоен анализ на нормативната уредбата на страните членки, засягащи данъчното облагане. 

Експертите на евроинституцията ще проверяват дали работници и самонаети лица не са обект на дискриминация от гледна точка на налозите, които плащат в чужди държави, намиращи се в евроблока. 

Мобилността на трудещите се е сред ключовите фактори за увеличаване на растежа и заетостта в Европа.

Данъчните ограничения са една от основните причини, спиращи гражданите на ЕС да търсят късмета си зад граница.  

През 2014 година ЕК ще направи задълбочена оценка на данъчните режими на държавите от ЕС, за да определи дали те не поставят мобилните граждани в неизгодно положение.

В случай че Брюксел намери в законодателството на държавите елементи, препятстващи мобилността на хората, ЕК ще настоява за промяна на нормативната уредба. Тя може и да образува производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу съответните държави.

Водещи

Най-четени