ЕК с устен доклад за България този месец 10.01 | 17:49

ЕК ще запознае устно европейските министри с отчитания напредък по механизма за сътрудничество

От Кремена Бедерева

Европейската комисия ще запознае устно европейските министри с отчитания напредък по механизма за сътрудничество. А докладът на Европейската комисия за Румъния по механизма за сътрудничество и проверка ще бъде оповестен във втората половина на януари, съобщи говорителят на ЕК Марк Грей.

Той добави, че при представянето на доклада в Съвета на ЕС комисията ще запознае устно европейските министри и с отчитания напредък в наблюдаваните области в България.

Попитан за оценка около избора и полагането на клетва от новия главен прокурор у нас Грей отново отбеляза, че ЕК няма да коментира неговата личност, както и че няма какво ново да добави в светлината на вече изразените позиции.

В принципен план той допълни, че прокуратурата е една от главните институции в процеса на съдебната реформа. По неговите думи затова реформата в прокуратурата е така важна, допълва БТА.

"Подчертавали сме досега в докладите, че е необходима основна реформа на съдебната система. В интереса на всекиго е ключовите правораздавателни институции да разполагат с обществено доверие", заяви Грей.

Според него това ясно означава, че ако съществуват противоречия и ако доверието е под въпрос, отговорът следва да бъде тези институции да заработят двойно повече, за да постигнат доверието на обществото по предприеманите от тях действия.

"Сега сме там, където сме. Важното е да гледаме напред, към пътя, по който ще поеме главният прокурор", посочи говорителят. "Ще наблюдаваме този процес изключително отблизо и ще докладваме "по нормалния начин", допълни Грей.

В последвал въпрос какво се разбира под "нормален начин", говорителят уточни, че следващият доклад за България е насрочен за края на настоящата година.

Водещи

Най-четени