Евростат: Българите имат най-ниската покупателна способност 13.12 | 17:35

У нас възможностите са почти наполовина по-ниски от средното за ЕС

От iNews.bg

България е страната с най-ниско индивидуално потребление в целия Европейски съюз - едва 56% от средното за Съюза. На другия полюс е Люксембург - със 134 процента от средноевропейското - това сочат последните данни на Европейската статистическа служба Евростат, предаде БНР. Реалното индивдидуално потребление е измерител за материалното благосъстояние на домакинствата.

10 от държавите-членки имат равнище на действителното индивидуално потребление над средното за Съюза. В тази група освен Люксембург са също Германия, Австрия, Белгия, Холандия, Франция.

Данните на Евростат сочат освен че България е с най-слабите възможности за потребление на стоки и услуги в ЕС, че тя е и на последно място в Съюза по БВП на глава от населението, измерен чрез т.нар. "стандарт на покупателната способност" или с елиминиране на разликите в цените между отделните държави.

Показателят за страната ни е едва 51% от средното за Съюза ниво, докато Люксембург отново е първенец - с 261 % от средноевропейското равнище.

Водещи

Най-четени