Единодушно: КС отмени забраната пенсионери да работят в администрацията 08.03 | 09:10

Новите разпоредби в Закона за държавния служител бяха атакувани в съда от президента Румен Радев, а след това и от омбудсмана Мая Манолова

От iNews

Конституционният съд (КС) единодушно отмени новите текстове в Закона за държавния служител, с които се забранява на пенсионерите да работят в администрацията. Решението е взето с 11 гласа, тъй като е отсъствал конституционният съдия Георги Ангелов, съобщи lex.bg.

Измененията в закона бяха направени през закона за бюджета за 2019 г. и влязоха в сила от 1 януари. С тях беше въведено изискването държавните служители да не са се пенсионирали. По този начин трябваше да бъдат уволнени около 2000 чиновници. Промените засягаха само служителите, които продължават да работят като пенсионери.

По неофициална информация в държавната и общинските администрации изкачали решението на КС и не са започнали уволненията. В мотивите си КС отбелязва: "Несъвместимостите са съществени ограничения на правата на гражданите, и поради това те трябва да бъдат установени със закон само по съображения, свързани със защита на друг конституционно значим интерес, какъвто в случая не е налице".

Съдиите са се съобразили и с факта, че в някои сфери възрастовите прагове за пенсиониране са твърде ниски и новото изискване към администрацията ще предизвика освобождаването на служители с добра квалификация. Конституционният съд подчертава, че засегнатите от закона граждани добросъвестно са упражнили правото си на пенсия, като към онзи момент законът не им е забранявал на това основание да кандидатстват за държавна служба.

Новите разпоредби в Закона за държавния служител бяха атакувани в КС от президента Румен Радев, а след това и от омбудсмана Мая Манолова.

Водещи

Най-четени