Еднодневните договори ще се сключват с до 14 дни отсрочка 22.06 | 17:52

С промените в Кодекса на труда работното време по тях ще може да бъде и под 8 часа

От iNews.bg

Днес на среща в Министерство на земеделието и храните, ресорният министър Десислава Танева, министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, представители на Комисията по земеделие и храни и Комисията по труда и социалната политика и представители на земеделския бранш обсъдиха внесените в Народното събрание промени в Кодекса на труда, касаещи прилагането на еднодневните трудови договори, които бяха въведени миналата година. Целта на тази временна заетост е да се даде възможност на хора, които са социално слаби или са трайно безработни, да повишат доходите си, без да губят правото си на социално подпомагане.

Предложението за изменение и допълнение в Кодекса на труда предвижда еднодневните трудови договори да могат да се сключват в рамките на 14 дневен срок след полагането на труда. Към момента това трябва да се случи непосредствено преди започването на трудовия процес. Браншът оцени предложението, като крачка напред към решаването на проблемите им.

Обсъдени бяха възможностите за опростяване на процедурата и сключването да се осъществява за по-малко от 8 часа дневно. Сегашният начин на сключване на еднодневните трудови договори затруднява земеделския бранш и промяната ще облекчи прилагането им. Участниците в срещата са обединени около нуждата от заетост, която дава сигурност и на работниците и на работодателите и намалява рисковете за двете страни, но трябва да се създаде работещ модел за прилагането й.

Водещи

Най-четени