Едно на всеки 5 деца в центровете за настаняване и домовете е пушило трева 06.07 | 18:00

Някои признават, че са опитвали и по-тежки наркотици

От iNews.bg

Всяко пето дете, настанено в центрове за настаняване от семеен тип, или дом за деца, лишени от родителски грижи, или социално-педагогически интернат, или възпитателно училище – интернат на територията на страната, е опитвало марихуана. Това сочи проучване на Националния фокусен център за наркотици и наркомании, предаде БГНЕС. В проучването са участвали 654 деца/младежи на възраст от 7 до 24 години, настанени в такива интернати.

Над 18% от децата/младежите, настанени в институции, признават, че някога в живота си са употребявали някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (16%), амфетамини (3%), екстази (3%), LSD (2%), инхаланти (2%), кокаин (1,8%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 1,7% от анкетираните.

14% от децата/младежите, настанени в институции, отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (12%), амфетамини и екстази (по 2%), LSD (2%), инхаланти и кокаин (по 1,4%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 8,4%, като най-голям дял от изследваните лица отбелязват употреба на марихуана (7%), както и екстази (1,7%).

2,8% от децата/младежите, настанени в институции са употребили за първи път канабис на възраст 16-17 години, 0,6% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на марихуана (8,0%), а също и на амфетамини (1,7%) и екстази (1,4%).

В най-ранна възраст (под 13 години) изследваните лица започват да употребяват марихуана (4%), както и инхаланти (0,6%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, децата/младежите, настанени в институции най-често посочват "от любопитство, да опитат нещо непознато" (10%), "защото човек или хора, които харесват, употребяват наркотици" (5%), "от скука, за разнообразие" (4,6%), "за да бъдат приети от другите (групата, компанията)" (4,4%), "защото се чувстват самотни" (4,0%).

Близо половината от тези с опит с наркотици за първи път са ги употребили на открито (на улицата, в градинка или парк). За всеки десети от тях пък първият му досег до наркотиците е бил на купон или парти. Само 3,3% отбелязват, че за първи път са употребили наркотици в институцията, в която живеят.

Най-често използваният начин за употреба на наркотични вещества сред изследваните лица е чрез пушене (17%). Само 0,6% от тях са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови ("дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 6% от децата/младежите, настанени в институции посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,4% от тях посочват употреба през последните 30 дни.

Според 3% от изследваните лица, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 7% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 2% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 10% одобряват пушенето на канабис, като при 3,5% това се отнася независимо от количеството.

71% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 63% е проблем за населеното място, в което живеят, а за 46% е проблем за институцията, в която са настанени. 

Водещи

Най-четени