Екоминистърът лично провери яз. „Асеновец“ и водоснабдяването на Сливен 07.02 | 11:00

ВиК-мрежата на града се захранва в момента и от алтернативни източници

От iNews.bg

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров провери състоянието на язовир "Асеновец", от който Сливен се снабдява с питейна вода. В момента язовирът е с наличен полезен обем от 5,858 млн. куб. м, а на ден се ползват около 18 хил. куб. м за нуждите на града.

По време на инспекцията вчера Емил Димитров, директорите на Дирекция "Управление на водите" в МОСВ Илияна Тодорова и на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" Цветелина Кънева проследиха и спазването на режимния график за използване на водите на "Асеновец", определен от министъра за всички 52 комплексни и значими язовири за февруари. За осигуряване на водоснабдяването на града са включени алтернативни водоизточници от подземни води. Във връзка с неблагоприятната метеорологична обстановка е възможно да се премине към по-ограничено водовземане от язовир "Асеновец", като осигуряването на питейна вода ще бъде основно от алтернативните водоизточници от подземни води.

"Асеновец" е един от язовирите, за които миналата седмица Висшият консултативен съвет по водите в МОСВ обяви на извънредно заседание, че са с обем под 50%. При проверката вчера нивото на язовира беше леко понижено – от 28,3% от общия обем преди седмица на 27,87% сега.

Водещи

Най-четени