Ето ги причините за потопа във Варна 29.07 | 12:35

Докладът на работната група към общинския съвет показва, че бедствието е можело да се избегне

От iNews.bg

Докладът на работната група към общинския съвет във показва, че наводнението, при което загинаха 13 души през юни, е можело да се избегне. Основните причини, довели до бедствието, са три.

"На първо място е проливният дъжд на 19 юни и съответно големите дъждове в предишните три дни, довели до пределно наводняване на почвата и съответно липсата на възможности за по-нататъшно естествено отводняване на водата. На следващо място - незаконната сеч в местността над Аспарухово, която се явява всъщност крайната северна точка на Авренското плато, т.нар. Джанавар тепе, където заради незаконната сеч пропускливостта на земята е станала още по-малка и водата започна да се свлича надолу необезпокоявана", каза съветникът Костадин Костадинов.

"Третата причина е незаконното строителство, което е довело до затлачване и замърсяване на дерета и естествените водосборни райони, които в долната си част в урбанизираните територии би трябвало да бъдат облечени с камък и бетон и въведени в канализация, за да могат да се отвеждат към Аспаруховия канал", допълни Костадинов.

Приливната вълна причини свличане на земна маса и дървета от гориста местност над квартала. В резултат на бедствието загинаха 13 души, силно бе засегната инфраструктурата, съборени бяха къщи, имаше наводнени помещения.

"Следва да отбележим, че ако не бяха вторият и третият фактор на лице, само големият дъжд може би щеше да доведе до наводнения, каквито често стават в Аспарухово, но-най вероятно нямаше да има човешки жертви, нито мащабите щяха да бъдат толкова големи”, посочи председателят на работната група Костадин Костадинов, цитиран от агенция "Фокус". 

В доклада на групата са разписани и конкретни действия и мерки за отстраняване на съществуващи пропуски и свеждане до минимум на предпоставките за други подобни такива, посочени са и съответните институции, които трябва да отговарят за това.

"На първо място - спиране на незаконното строителство и разчистване на всички незаконни строежи, не само тези в деретата и водосборните райони, но и тези, които са потенциално опасни както за живущите в тях, така и за минаващите наоколо граждани. За това отговаря общината. На следващо място - прекратяване на незаконната сеч, за което отговорност носят органите на Държавната агенция по горите и МВР. На следващо място - разчистване на деретата и съответно привеждането им във вид, какъвто трябва да имат и да се поддържат в постоянна изправност", добави още той.

Водещи

Най-четени