Затвориха пет обекта, в които се е варило незаконно ракия 13.08 | 14:57

Два от обектите не са регистрирани

От Елена Кирилова

Служители на Митница Русе са извършили проверки на седем обекта за изваряване на домашна ракия  по време на почивните дни, съобщават Агенция "Митници".

В пет от проверените обекти са открити несъответствия с акцизното законодателство, като два от тях не притежават регистрация за дейността, която извършват.

Митническите органи са запечатали съоръженията в тях и на по-късен етап съоръженията подлежат на изземване в полза на държавата.

В другите три обекта не се води нужната отчетност за изваряваните количества ракия и не се начислява акциз. От тях са задържани общо 150 литра ракия, които са произведени в нарушение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Законът изисква всички специализирани малки обекти за дестилиране да бъдат регистрирани в митниците, в чийто териториален обхват се намират. Ако това не бъде извършено, се налагат имуществени санкции до 3000 лв.

Гражданите могат да произвеждат етилов алкохол от грозде и плодове за лично потребление, но той не трябва да е повече от 30 литра годишно за едно семейство.

Най-четени