Изплащат близо 8.4 млн. компенсации на съкратени учители 03.07 | 16:37

Парите са за покриване на обезщетения за периода януари-април

От iNews.bg

Правителството одобри 8 337 346 лв. за осигуряване на дейности по Националната програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" за 2019 година в сферата на образованието. Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения на персонала за месеците януари-април 2019 г. поради настъпила промяна в структурата и състава му, при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание или при преструктурирането на мрежата чрез преобразуване или закриване на образователни институции.

Средствата се превеждат по бюджетите на общините и ще се осигурят за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

Водещи

Най-четени