Йотова: Големите идеи и каузи днес са дефицит 23.03 | 15:08

Определяща е ролята на жената, когато в света липсват съпричастност и толерантност, заяви вицепрезидентът

От iNews.bg

Въпросите за дефицита на лидерство, на големи идеи и каузи, за ролята на жената в обществения и политическия живот постави вицепрезидентът Илияна Йотова в изказването си на тема "Жените лидери във века на дефицит на лидери" на международна конференция "Жените на Балканите в следващите 100". Форумът се проведе в Стара Загора и е част от събитията, посветени на 100-годишнината от създаването на международната организация "Зонта интернешънъл", която обединява над 30 хил. членове в 63 страни.

"Поздравявам ви за дейността, отдадена на жените, за стремежа ви към разбирателство, мир, справедливост, зачитане на човешки права", отбеляза Илияна Йотова и добави, че в XXI век воювани с десетилетия права са пред сериозно отстъпление.

Вицепрезидентът определи "Зонта" като ярък пример за това как една идея може да се превърне в успешна кауза и да спечели толкова много приятели в цял свят, как може да лобира за защита на своите идеи, при това на високо ниво – в ООН, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО, Съвета на Европа.

"Погълнати от ежедневието и дребнотемието забравяме за големите каузи и идеи. Къде са днес големите визионери, смелите хора, които да отстояват своите идеи", запита риторично Илияна Йотова.

"Понятието лидер загуби своето съдържание. Силата на заеманата позиция не го уплътнява. Съвремието ни е пълно с авторитети, които управляват по силата на служебното си положение.", посочи вицепрезидентът.

По думите на Илияна Йотова патовите ситуации, кризите са тест за истинското лидерство. "Днес провалите са повече от успешно взетите тестове", заяви вицепрезидентът.

"Лидерството е мощта да вдъхновяваш, да увличаш множеството след себе си. И то да иска да принадлежи към света, който създаваш. Лидерът трябва да умее да печели доверие, но и да създава доверие между хората", изтъкна Илияна Йотова.

Според вицепрезидента полът на бива да е фактор дали един човек може да бъде добър лидер или не. Илияна Йотова посочи, че неравенството между половете е една от най-старите форми на неравенство и все още е част от ежедневието в много страни. "На Балканите предразсъдъците и стереотипите за жените все още владеят масовото съзнание. Жената трябва да се грижи за домашното огнище и да не се бърка в мъжките работи", отбеляза вицепрезидентът.

В изказването си Илияна Йотова постави въпроса за все още съществуващия стъклен таван за жените в тяхното развитие. Вицепрезидентът посочи редица професионални сфери, които са запазена територия само за мъжете, като областта на информационните технологии например. "Дали жените сме достатъчно силни при отстояването на своите права? Опасявам се, че наблюдавам едно примиренчество. Страхът от загубата на работното място като че ли е по-голям от силата да се борим за правата си", изтъкна Илияна Йотова.

"Днес жените на високи управленски постове не липсват, но паритетът все още е далеч", отбеляза вицепрезидентът и посочи квотите, които са практика в редица страни, като начин за неговото постигане.

"Определяща, изключително важна е и ролята на жената днес, когато в света липсват съпричастност и толерантност. Ние, жените, сме призвани да създаваме хармония и поддържаме мира", подчерта Илияна Йотова.

Изказването на вицепрезидента зададе тон на оживена дискусия за равнопоставеността между половете. "Ние, жените, сме не само добри изпълнители, мениджъри и управленци, но искаме своето място при създаването на политики и визии за развитие, защото имаме такива и знаем кое е най-добро за децата ни", отбеляза Илияна Йотова.

Вицепрезидентът изрази съжаление, че не се е чул гласът на мъжете в дебатите за борбата с домашното насилие и насилието върху жени.

Илияна Йотова е носител на отличието Жълта роза за принос към каузите на "Зонта". Вицепрезидентът бе патрон на миналогодишния благотворителен Бал на жълтата роза в подкрепа на талантливите деца от музикалните училища в Широка лъка и Котел.

Водещи

Най-четени