Кабинетът гледа програмата за развитие на страната до 2030 г. 30.01 | 10:05

Това ще стане на заседанието на Съвета за развитие към МС

От iNews.bg

На 30.01.2019 г. след редовното заседание на Министерския съвет ще се проведе заседание на Съвета за развитие при Министерския съвет. На заседанието ще бъде разгледан проект на Концепция за разработването на национален стратегически документ за развитие на страната с хоризонт 2030 г. (Националната програма за развитие: България 2030).

Ангажиментът за разработване на национален стратегически документ за развитие на страната в средно и дългосрочен период е залегнал в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. Институционализацията на процеса по подготовката на национален стратегически документ за развитието на страната с хоризонт 2030 г. е в съответствие с прието през месец август 2018 г. изменение на Постановление №110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет. В постановлението стратегическият документ за развитието на страната с хоризонт 2030 г. е дефиниран като дългосрочен програмен документ, който определя визията, целите, приоритетите и общата финансова рамка на политиките за икономическо и социално развитие на страната, както и механизмите за наблюдение и контрол при тяхното изпълнение.

Националната програма за развитие: България 2030 се разработва за период от 10 години и отчита целите и насоките на политиките на Европейския съюз за съответния период. Разглеждането на проекта на Концепция за разработването на национален стратегически документ за развитие на страната с хоризонт 2030 г., както и изготвеният времевия график е в съответствие с решение на Съвета за развитие от проведено през месец септември 2018 г заседание. Времевият график за разработването на Националната програма за развитие: България 2030 конкретизира етапите, дейностите и отговорните институции.

Съветът за развитие ще разгледа и доклад от министъра на правосъдието относно изпълнение на мерки от Програмата на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. за нормативни промени, свързани със значително опростяване на процедурите по даване на българско гражданство и осъществяване на качествен контрол върху отговорните за предоставяне на българско гражданство институции, в т.ч. предложения за промени в Закона за българското гражданство.

Най-четени