Как се свиква Велико народно събрание? 14.08 | 12:46

След избиране на Велико народно събрание, Народното събрание, взело решение за свикването на ВНС, се разпуска

От iNews.bg

Великото народно събрание е специализирана законодателна институция в България, която има изключителни права да извършва определен кръг конституционни промени, макар че промени могат да бъдат правени и от Обикновено народно събрание.

Как се свиква Велико народно събрание?

Великото народно събрание се състои от 400 депутати, за разлика от постоянно действащото Народно събрание, съставено от 240, като така се цели по-широко представителство.

За свикването му са необходими подписите на най-малко 2/3 от всички народни представители, т.е поне 160.

След като това решение бива гласувано положително, в рамките на 3 месеца се насрочват избори от Президента на Р България.

След избиране на Велико народно събрание, Народното събрание, взело решение за свикването на ВНС, се разпуска.

Какви въпроси разглежда и решава ВНС?

Приема нова конституция – основният закон, който предопределя насоката на развитие на страната и принципите на управление. Пример за такъв принцип е – "Република България е правова държава" и се управлява според Конституцията и законите;

Решава въпроси, които са свързани с изменение на територията на държавата, както и ратифицира международни договори, които предвиждат такова изменение;

Решава въпроси, които са свързани с промяна на формата на държавно управление и държавно устройство.

Водещи

Най-четени