Манолова иска електронно гласуване още на следващите избори 21.12 | 11:15

Проведената симулация не е достатъчна, системата трябва да се тества и в реални условия, смята тя

От iNews.bg

Омбудсманът Мая Манолова изпрати становище до Централната избирателна комисия /ЦИК/ във връзка с проведените през миналата седмица симулации на дистанционно електронно гласуване, в което остро разкритикува начина, по който те бяха реализирани. "Смятам, че за да не бъде симулацията само имитация, същата следва да се извърши в реален изборен район и сред реални избиратели, като включва всички елементи на изборния процес, започвайки от регистрацията на избирателя. Процедурата следва да се придържа към разпоредбите от Изборния кодекс, като бъдат ясно очертани двата разделни във времето етапа - предварителна регистрация и същинско гласуване. За да се постигне целта на закона, трите симулации не следваше да бъдат проведени наведнъж в рамките на един или два дни, а разделени във времето достатъчно, така че да бъдат извършени анализ и оценка след всяка една от тях, като изводите от първата да послужат за подобряване на системата при провеждане на втората и т.н.", пише в становището си до ЦИК Манолова.

Оценката на омбудсмана за проведените симулации е, че не изпълняват целта на закона, защото "избирателите трябва да могат да се регистрират дистанционно, от дома си например или от друго избрано от тях място, до определена дата, след което отново дистанционно да гласуват на друга дата. Електронно дистанционно гласуване е именно от дистанция, както личи и от наименованието и както е описано в Изборния кодекс. В противен случай се оказва форма на присъствено машинно гласуване."

Манолова изтъква, че съгласно разпоредбите на Изборния кодекс единствената разлика между симулация на дистанционно електронно гласуване и експериментално дистанционно гласуване, което трябва да се проведе три пъти след 1 януари 2018 г. преди същинското прилагане на дистанционно електронно гласуване на избори за Европейски парламент през 2019 г., е, че при симулацията се гласува за измислени партии и коалиции, докато експериментите се провеждат на реални избори, но резултатите не се вземат предвид.

"В заключение бих искала да подчертая, че и симулациите, и експериментите следва да демонстрират и да гарантират надеждността на дистанционното електронно гласуване, а не да послужат като основания за отмяната му от законодателя", пише омбудсманът.

Водещи

Най-четени