Махат лифта на Цветелина Бориславова в Пампорово 20.11 | 18:36

Предстои връчване на издадените заповеди, които подлежат на обжалване

От Мая Александрова

Дирекция за национален строителен контрол издаде заповеди за спиране и премахване на въжената линия в Пампорово, собственост на Цветелина Бориславова.

Предстои връчването на заповедите, които подлежат на обжалване по съдебен ред.

Строежът представлява пътническа въжена линия "Двата моста", изпълнена в Пампорово, землище на село Стойките, състояща се от долна и горна лифтова станция и трасе между тях.

ДНСК извърши проверка на съоръженията.

Въз основа на съставените при проверката констативен протокол и констативен акт бяха издадени заповеди за спиране изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи и за премахване на горецитирания незаконен строеж., съобщи в. "24 часа".

След изтичане на законоустановения срок за обжалване на заповедите и влизането им в сила от органите на ДНСК ще бъдат предприети действия по привеждането им в ефективно изпълнение.

Според търговския регистър мажоритарен собственик на "Пампорово" АД чрез фондове и фирми е Цветелина Бориславова.

По сметки на дружеството, само за последните години, в курорта са инвестирани близо 85 милиона лева, а платените към хазната данъци и такси през последните пет години възлизат на около 11 милиона лева.

На 18 ноември експерти от МЗХ констатираха сеч, различна от предвидената в горскостопанския план и разрешена с издадените позволителни. Освен това незаконно са ползвани горски територии, като е осъществено изкореняване на пънове, изкопно-насипни дейности и подравняване на терена, с което са разширени ски пистите и е променено предназначението им.

При проверката е установено, че изградената нова въжена линия върху съществуващото трасе на ски влек "Помагалски", собственост на "Пампорово" АД, е в нарушение на разпоредбите на Закона за горите.
Установено е също и строителство по протежение на цялата дължина на ски писта "Европейска" - от връх "Снежанка" до местността "Двата моста" на съоръжение за изкуствен сняг, като част от съоръжението попада в държавна горска територия и е изградено в нарушение на разпоредбите на Закона за горите.

След това Бориславова се оправда. Относно това дали има извършени нарушения, тя заяви, че това било въпрос на тълкувание, тъй като тя създавала работни места в слаборазвит икономически регион.

Водещи

Най-четени