Над 50% спад на пътуванията през март 30.04 | 11:41

С повече от 40% пък са намалели чужденците, посетили България

От iNews.bg

През март 2020 г. е регистриран срив на пътуванията на български граждани в чужбина и посещенията на чужденци в България, който се дължи на преустановяването на международните полети и затварянето на сухопътните граници поради разпространението в световен мащаб на коронавируса COVID-19. Това показват данните на НСИ.

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2020 г. са 230.7 хил., или с 51.8% под регистрираните през март 2019 година. Регистриран е спад в пътуванията към всички наблюдавани страни, като най-значителен е към: Италия - с 96.3%, Испания - със 79.9%, Сърбия - с 55.9%, Германия - с 55.4%, Обединеното кралство - с 53.1%, Гърция - с 53.0%, Република Северна Македония - с 52.0%, и други. В сравнение с март 2019 г. намаляват пътуванията по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 64.9%, "служебна" - с 52.1%, и "други" - с 44.0%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2020 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 51.4%, следват пътуванията със служебна цел - 30.1%, и с цел почивка и екскурзия - 18.5%.

През март 2020 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 71.1 хил., Гърция - 34.0 хил., Румъния - 20.5 хил., Сърбия - 19.1 хил., Република Северна Македония - 13.1 хил., Германия - 10.9 хил., Австрия - 8.4 хил., Франция - 8.3 хил., Обединеното кралство - 6.6 хил., Белгия - 5.9 хиляди.

През март 2020 г. посещенията на чужденци в България са 312.8 хил., или с 43.7% по-малко в сравнение с март 2019 година. Намаление е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 60.7%, "служебна" - с 45.9%, и "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 26.6%. Транзитните преминавания през страната са 34.7% (108.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през март 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 49.7%, или с 42.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни, като най-висок е от: Германия - с 55.8%, Франция - с 54.6%, Обединеното кралство - с 45.7%, Гърция – с 36.2%, Румъния - с 34.6%, и други.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" 1 намаляват с 42.2%, като най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Република Северна Македония - с 55.8%.

През март 2020 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 53.6%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 27.1%, и със служебна цел - 19.3%.

Най-много посещения в България през март 2020 г. са реализирали гражданите от: Турция - 62.5 хил., Румъния - 54.5 хил., Гърция - 49.6 хил., Сърбия - 26.3 хил., Република Северна Македония - 21.8 хил., Обединеното кралство - 15.2 хил., Украйна - 11.8 хил., Полша - 7.6 хил., Германия – 7.0 хил., Руската федерация - 5.1 хиляди.

Водещи

Най-четени