Над 650 хил. българи планират зимна ваканция 18.12 | 18:02

Близо 70% от хората у нас обаче не могат да си позволят такава

От iNews.bg

Над 650 хиляди българи планират да ходят на почивка в планина през тази зимаНад половината от пълнолетните българи (54%), оценяват като добри условията за зимен туризъм в България. Банско, Боровец и Пампорово са най-предпочитаните дестинации.

Това сочат част от резултатите на втората част от редовното проучване на изследователски център "Тренд" по поръчка на вестник "24 часа", посветена на нагласите на българите към предстоящия зимен туристически сезон. Изследването е представително за пълнолетното население на страната и е проведено сред 1007 пълнолетни български граждани по метода "лице в лице". Теренът на проучването е осъществен между 30 ноември и 6 декември 2018 г.

12% или над 650 хиляди са пълнолетните българи, планиращи почивка в планината през тази зима с цел туризъм. 79% са тези, които не планират. Близо всеки десети (9%) декларира, че все още не е решил. Логично, най-младите възрастови групи между 18-29 г. и 30-39 г. в по-голяма степен планират почивка в планината тази зима.

Основната причина сред посочилите, че не планират да ходят на почивка тази зима, е липсата на финансови възможности (69%), като тук се регистрира и динамика спрямо образователния статус – тези с висше образование и живеещи в Столицата и областните центрове в по-малка степен изтъкват финансовия аргумент. 16% от не планиращите почивка тази зима, споделят, че не са ходили на почивка в планината повече от 10 години. Малко над една пета (23%) са тези, които не са ходили на почивка в планината повече от 20 години, като делът при хората над 60 години е осезаемо по-висок.  

83% от българите, които планират почивка тази зима, декларират, че ще отидат на планина в България. Един на всеки десет (11%) от пълнолетните българи планира така почивка в чужбина.

Банско е най-предпочитаната дестинация за зимен туризъм за над една трета (34%) от българите планиращи почивка, следван от Боровец (17%) и Пампорово (12%). В демографските разбивки, прави впечатление, че младите между 18 и 29 г. в най-голяма степен предпочитат Банско. Над половината от пълнолетните българи (54%), оценяват като добри условията за зимен туризъм в България, а едва 3% като лоши.

Водещият мотив за избор е цената на нощувките – 22%, а курортът е определящ за избора при 13% от българите. Цената на нощувките е в най-малка степен фактор за живеещите в София, което е обяснимо с оглед на по-високите доходи в Столицата. Всеки десети (10%), споделя, че се води от това да е "тихо и спокойно", като това се отчита в по-висока степен при по-възрастните групи, за сметка на по-младите.

Повече от една трета (37%) от пълнолетните българи споделят мнението, че през последните години България става по-добро място за зимен туризъм, а едва 2% са на противоположното мнение. Близо една четвърт (24%) са на мнение, че няма промяна.

Малко над една четвърт (26%) от българите са на мнение, че са еднакво обслужвани и получават същото качество като чуждестранните туристи, докато по-голям дял (35%) са тези, които са на противоположното мнение. Голям е делът (38%) на тези, които не могат да преценят.

12% са и пълнолетните българи, които декларират, че практикуват зимни спортове. Прави впечатление, че зимните спортове са най-популярни сред възрастовите групи между 18-29 г. и 30-39 г. Зимните спортове са разпространени най-вече сред живеещите в Столицата, което може да бъде обяснено отново с доходите на живеещите в София, тъй като практикуването на зимни спортове изисква повече финансови средства. Голям е делът (81%) на практикуващите зимни спортове, които оценяват условията зимни спортове в България като добри, а отново едва 3% са тези, които ги смятат за лоши. 

Водещи

Най-четени