На форум в София разглеждат устойчивото развитие на съвременните градове 29.05 | 10:36

Проектът ще се реализира в продължение на три години до 2020г

От iNews.bg

София е домакин на международна конференция, на която ще се разгледат въпроси като устойчивото развитие на съвременните градове в контекста на нарастващата урбанизация, климатичните промени и жилищните проблеми на съвременните градски територии и действията на общините за тяхното решаване, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Форумът е организиран от Habitat for Humanity - Фондация "Подслон за човечеството" в рамките на проект BUILD SOLID GROUND, финансиран от ЕК.

"Столична община като асоцииран партньор по проекта несъмнено следва да съобрази всичките си политики и мероприятия, които провежда с климатичните промени, на които сме свидетели. Следва да сме гъвкави и мерките, които планираме във всички сфери на местни дейности да адресират климатичните промени, да са ефикасни и да се търси синергичното въздействие..", е казала зам.-кмет Йоана Христова като послание към организаторите и гостите на конференцията.

По време на конференцията ще бъде представена Стратегията за адаптация към климатичните промени на Столична община от Теодора Полимерова - директор на дирекция "Климат, енергия и въздух" към СО.

Проектът ще се реализира в продължение на три години до 2020г., в единадесет европейски страни: Белгия, България, Чехия, Унгария, Ирландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Обединеното кралство, както и в някои страни извън Европа.

Водещи

Най-четени