Новости в защитата на личните данни 06.10 | 11:46

Парламентът прие промени в Закона за защита на личните данни

От Кремена Бедерева

Парламентът прие промени в Закона за защита на личните данни, чрез които се уреждат правила за допълнително обработване и заличаване на лични данни, събирани в регистри. Депутатите гласуваха текстовете на второ четене днес - 6 октомври.

Лични данни могат да бъдат обработвани допълнително за цели, различни от тези, за които първоначално са били предоставени, ако са свързани с предотвратяване или разкриване на престъпления, извършване на наказателно производство или изпълнение на наказания, предаде БТА.

Позволено е допълнително обработване и за предотвратяване на непосредствена и сериозна заплаха за обществения ред. В тези случаи те могат да бъдат предоставени и на трето физическо и юридическо лице от администратора.

Данните могат да бъдат предоставени на трето физическо или юридическо лице, само когато предоставящият данните е дал съгласие или предоставянето няма да засегне законни права на лицето, за което се отнасят.

Водещи

Най-четени