Нормализираха се стойностите на серен диоксид във въздуха на Гълъбово 26.03 | 20:45

Останалите Пунктове за мониторинг в област Стара Загора не отчитат превишения на контролираните показатели

От iNews.bg

В резултат на предприетите от РИОСВ-Стара Загора мерки и реализираните от четирите ТЕЦ от комплекса "Марица изток"  действия по редуциране на емисиите на серен диоксид, в 19:00 часа от Автоматичната измервателна станция - Гълъбово в града е отчетена стойност по показателя: 137.98 микрограма на куб. м.,  съобщиха от РИОСВ.

Във връзка с очерталата се след 19:00 часа, тенденция на намаляване концентрациите на атмосферен замърсител серен диоксид,  отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението в Гълъбово.

Останалите Пунктове за мониторинг в област Стара Загора  не отчитат превишения на контролираните показатели.

Водещи

Най-четени