Окончателно: НИМХ преминава към МОН от 1 януари 29.11 | 18:44

Това решиха депутатите днес

От iNews

Считано от 1 януари 2019 г. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) от основно звено при Българската академия на науките (БАН) се преобразува в юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на МОН.

Това решиха депутатите след като приеха текстове от преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета за 2019 г. Съгласно приетия текст НИМХ е национална научна организация за осъществяване на оперативни дейности в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и за научни изследвания и за научно-приложна, иновативна и образователна дейност. Народните представители решиха НИМХ да е националната хидрометеорологична служба на Република България и да не изпълнява функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.

Съгласно приетия текст дейността на Института се осъществява от служители, които работят по трудово правоотношение, в това число и заемащите академични длъжности. Народното събрание отхвърли предложението на лидера на БСП Корнелия Нинова и група народни представители учените и специалистите от НИМХ към БАН, изявили желание за това, да останат в състава на Академията в рамките на новосформираното звено.

Водещи

Най-четени