Отварят офертите за ремонти на над 80 км пътища 18.09 | 12:15

От АПИ очакват дейностите да струват общо 704 хил. лева

От iNews.bg

Днес се отварят офертите за изработването на технически проекти при основния ремонт на над 80 км републикански пътища. Въз основа на проекти, които ще бъдат направени, след това ще бъдат рехабилитирани близо 33 км от третокласния път ІIІ-606 Копривщица - Стрелча, 17 км от Златишкия проход - път ІI-37 Eтрополе - Златица, 11 км от път ІIІ-8001 Калотина - Беренде - Каленица – път III-813 и 20 км от път ІIІ-1403 Подгоре - Шишманово - гара Макреш - /о.п. Видин – Димово/.

Обществената поръчка е в 4 обособени позиции:

В обособена позиция №1 са 32,8 км от път ІIІ-606 Копривщица - Стрелча от км 0+000 до км 32+852.Пътят е на територията на областите София и Пазарджик. Между 10-ти и 13-ти км участъкът преминава през гр. Копривщица. Предвиден е и ремонтът на 6 мостови съоръжения. Четири от тях са над река Тополница, а останалите са над реките Топлика и Въртопска. Индикативната стойност за изработването на техническия проект е 290 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 150 дни.

В обособена позиция №2 е ремонтът на 16,7 км от Златишкия проход - път ІI-37 Eтрополе - Златица от км 20+964 до км 35+580 и от км 42+810 до км 44+820. Предвидено е и изработването на технически проект за ремонта на моста над р. Балъм дере при 44-ти км. Индикативната стойност за обособената позиция е 135 000 лв. без ДДС, а срокът е 120 дни.

В обособена позиция №3 е път ІIІ-8001 Калотина - Беренде - Каленица – път III-813 от км 0+000 до км 10+900. Участъкът, с дължина близо 11 км, преминава през три населени места - с. Калотина, с. Беренде извор и с. Беренде. Ще се ремонтират и 3 мостови съоръжения. Две от тях са над река Нишава, а третото е над дере. Индикативната стойност е 99 000 лв. без ДДС, а срокът е 100 дни.

В обособена позиция №4 са 20,4 км от път ІIІ-1403 Подгоре - Шишманово - гара Макреш - /о.п. Видин - Димово/ от км 0+000 до км 20+450. Участъкът преминава през с. Подгоре, с. Шишманово и с. Макреш.Ще бъдат основно ремонтирани 4 мостови съоръжения по третокласния път. Индикативната стойност за изготвянето на проекта е 180 000 лв. без ДДС. Срокът е 120 дни.

Бъдещите изпълнители на обществената поръчка ще трябва да направят геодезически измервания, конструктивно обследване на прилежащите съоръжения, инженерно-геоложки проучвания и изработване на инвестиционен (технически) проект. При изготвянето на техническите проекти за рехабилитация на четирите пътни участъка ще бъдат предвидени мерки за възстановяване на отводняването и основен ремонт на компрометираните водостоци и пътни принадлежности.

Общата индикативна стойност за изпълнение на обществената поръчка в четирите обособени позиции е 704 000 лв. без ДДС. Средствата са от бюджета на АПИ.

Водещи

Най-четени