Отделят 45 млн. лв. за подкрепа на възрастни и хора с увреждания 30.03 | 10:45

От днес общините ще могат да кандидатстват, за да получат финансиране за патронажна грижа

От iNews.bg

Министерството на труда и социалната политика отделя допълнително 45 млн. лева в подкрепа на самотно живеещи възрастни и хора с увреждания. От днес общините ще могат да кандидатстват, за да получат финансиране за патронажна грижа.

По проектите ще може да се наема персонал за предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация. Наетите служители ще доставят храна, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, които са закупени със средства на ползвателите. Възрастните хора биха могли да получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки.Общинският персонал ще бъде осигурен с лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

Всичките 156 общини, които вече изпълняват проекти по "Патронажна грижа" и предоставят интегрирани здравно-социални услуги в дома, трябва да подадат искане за допълнително споразумение за определената в Условията за кандидатстване сума и минимален брой потребители.

 Останалите общини, както и районите на Столична община ще могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство. Условията за кандидатстване ще бъдат публикувани на www.esf.bg и в ИСУН 2020. Въпроси могат да се задават на patronaj-k3@mlsp.government.bg.

Водещи

Най-четени