Отпускат над 2 млн. за развитие на образованието 07.11 | 14:11

Парите ще бъдат похарчени за три национални програми

От iNews.bg

Правителството отпусна средства в размер на 2 179 285 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми (НП) "Развитие на системата на предучилищното образование", "Заедно за всяко дете" и "Без свободен час", одобрени през 2018 г.

По НП "Развитие на системата на предучилищното образование" средствата са 523 709 лв. и са за изплащане на цялата стойност на одобрените проекти на 282 общински детски градини и училища. Целта на програмата е повишаване на качеството на предучилищното образование и осигуряването на равен старт преди постъпване в училище чрез използването на съвременни дидактични материали и насърчаване участието на родителите.

По НП "Заедно за всяко дете", модул "Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите" са одобрени 154 939 лв. за изплащане на цялата стойност на одобрените проекти на 43 общински детски градини и училища. Целта на модула е повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

По НП "Без свободен час" се предоставят 1 500 637 лв. за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна възрастова група за периода 01.11.2017 г. - 30.04.2018 г.

Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН.

Водещи

Най-четени