Правителството се отчита за интеграцията на ромите 27.09 | 09:12

Програмата с обхват до 2020 г. се изпълнява с пари от ОПРЧР

От iNews.bg

Заключителна пресконференция по проект "Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020" ще се проведе днес в Министерския съвет. Проектът се изпълнява по приоритетна ос 3 "Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Основната му цел е да подпомогне интеграционните политики като създаде ефективна система за регулярно и системно информационно осигуряване, наблюдение, оценка и контрол на изпълнението на Националната стратегия.

В събитието участие ще вземат ръководителят на проекта и секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Росица Иванова, Христина Христова, заместник-председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, представители на Националния статистически институт, както и представители на консорциума, изработил и внедрил софтуерната платформа, чрез която функционира системата.

Водещи

Най-четени