Предлагат данъчни облекчения за бизнеса в Северозапада 13.07 | 19:29

Облекченията ще са насочени преди всичко към малките и средните предприятия

От Андриян Георгиев

До края на годината ще бъдат предложени специфични данъчни облекчения за бизнеса в Северозападна България, които ще са насочени преди всичко към малките и средни предприятия, заяви вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков при работното си посещение във Враца.

Той припомни, че в началото на годината с промени в закона бяха въведени до пет пъти по-ниски прагове за инвеститори от клас "А" и клас "Б" в необлагодетелстваните региони в страната, сред които е и северозападният.

Анализът показа, че е необходимо време и подобряване на инфраструктурата, за да се привлече вниманието на големите инвеститори и затова се обърнахме към средния бизнес, посочи Дянков, цитиран от БТА.

Предстои да бъде създадена нова аналитична структура в офиса на НАП-Враца, която ще се ръководи от зам.-директор на териториалната дирекция във Велико Търново, съобщи изпълнителнителният директор на агенцията Красимир Стефанов, който придружаваше вицепремиера при посещението му във Враца. 

Министър Дянков обясни, че основната задача на новия екип, съставен от данъчни инспектори и анализатори, е да предложи данъчни и други облекчения, които да са специфични за всяка от приоритетните икономически области за развитието на областта и региона. Според него, за област Враца такива области са добивът на каменни материали и тяхната обработка, производството на култури за биомаса, туризмът, химията и енергетиката.

Водещи

Най-четени