Продължаваме участието си в Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа 03.10 | 14:21

Кабинетът упълномощи военният министър да подпише допълнителен протокол за целта

От iNews.bg

Правителството одобри проекта на Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ) и упълномощи министърът на отбраната да го подпише при условие на последваща ратификация. Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа са създадени през 1998 г. на базата на Споразумение, подписано от министрите на отбраната на Албания, България, Гърция, Италия, Македония, Румъния и Турция. То е ратифицирано със закон, приет от 38-то Народно събрание на Република България на 13 май 1999 г. През годините промените в глобален и регионален мащаб промениха условията за функциониране на ММСЮИЕ, което наложи изменения и в правно-нормативната уредба на многонационалната инициатива. За времето от създаването на ММСЮИЕ до сега са договорени и подписани пет допълнителни протокола към Споразумението.

Шестият допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа отразява необходимите изменения в досегашното Споразумение за тяхното създаване и петте допълнителни протокола към него, предизвикани от оттеглянето на

Италия. България запазва досегашното си участие в ММСЮИЕ. Тази инициатива, в която освен нашата държава участват Албания, Гърция, Македония, Румъния и Турция, има съществен принос за подобряването на взаимоотношенията между страните, за тяхната интеграция в евроатлантическите структури и за повишаването на регионалната сигурност и стабилност в Югоизточна Европа.

Водещи

Най-четени