Проекти с норвежки пари поне до 2021 г. 22.05 | 16:23

Утре в София ще бъдат подписани нови споразумения с пет наши министерства

От iNews.bg

Утре в София, в присъствието на заместник министър-председателя Томислав Дончев и държавния секретар на Кралство Норвегия Ингвилд Стуб, ще бъдат подписани споразумения за четири програми от новия програмен период на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Споразуменията са за програмите, управлявани от министерствата на културата, на вътрешните работи, на образованието и на правосъдието. В началото на месец май стартира и програмата към министерството на околната среда и водите.

С подписването на споразуменията на практика се поставя началото на новия програмен период за български проекти, финансирани по двата механизма. Четирите програми, които стартират на 23 май, са с общ бюджет над 113,5 млн. евро и ще финансират проекти в приоритетните сектори правосъдие, вътрешни работи, култура и местно развитие, намаляване на бедността.

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са членове на единния европейски пазар и имат тясно сътрудничество с ЕС по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Финансовият механизъм на ЕИП (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) са инструментите за принос на трите държави за европейската солидарност и сближаване, като допринасят за общата цел за намаляване на социалните и икономически различия между европейските региони.

Също както и Кохезионния фонд на ЕС, тези финансови механизми предоставят подкрепа на държавите-членки, чийто брутен национален продукт на глава от населението е под 90% от средния за ЕС. Техните приоритети отразяват приоритетите на ЕС за зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа. По линия на двата механизма през програмния период 2014—2021 г. се предоставят 2,8 млрд. евро за проекти, с което се увеличават инвестициите на ЕС в Централна и Южна Европа. България ще има достъп до безвъзмездно финансиране в размер на 210,1 млн евро, разпределени в 10 програми в ключови сектори.

Водещи

Най-четени