Прокуратурата влиза в интернатите за деца, няколко институции гледат под лупа за нарушения 18.01 | 16:25

Злоупотебите са констатирани и през 2014 година при предишна проверка

От iNews.bg

Прокуратурата се задейства по изнесената в публичното пространство информация за шокиращи нарушения и злоупотреби в интернатите за деца. През миналата седмица омбудсманът Мая Манолова алармира за насилието в специализираните интернати, където се прилагат нерегламентирани наказания.

В доклада на институцията на омбудсмана констатации за извеждане на момичета по бельо, лишаване от ваканции и други крути мерки, които били абсолютно неправилни.

Днес от Върховната административна прокуратура обявиха, че Манолова е подала сигнал с всички данни от нейната проверка на домовете в Ракитово и село Завет, Разградско, където има възпитателни училища и в село Подем, Плевенско, където се намира социално-педагогическия интернат.

От пресцентъра на държавното обвинение уточниха, че нарушенията касаят корекционно-възпитателната работа по отношение на настанените в интернатите деца, упражнявано от страна на възпитателите физическо и психическо насилие, унизително отнасяне, използване на методи на възпитание, уронващи достойнството на децата.

Констатации за подобни нарушения били направени и при извършената през 2014г . комплексна проверка и въпреки предприетите тогава действия от компетентните органи, нарушенията се повтарят.

"Това от, своя страна, изисква засилен контрол и предприемането на всички необходими административни, социални и образователни мерки за закрила на децата от всички форми на насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение", изтъкват от прокуратурата.

Съвместните проверки са възложени на окръжните прокуратури в Сливен, Ямбол, Силистра, Разград, Плевен, Габрово И Пазарджик, на Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, на министъра на образованието и науката, на министъра на здравеопазването, на министъра на финансите, на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните  и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

В хода на проверките ще бъдат ангажирани териториалните звена на органите, на които законът е предоставил контролни правомощия в конкретната сфера на обществени отношения – териториалните отдели на ДАЗД, Регионалните инспекторати по образованието, Регионалните здравни инспекции, Дирекциите "Социално подпомагане”, Областните дирекции по безопасност на храните.

Ще бъде отправена и покана към омбудсмана да участва в проверките.

Ще бъде извършени няколко инспекции, включително финансова, здравна и др.

Финансовата инспекция ще обхване периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.  

За резултата от проверките окръжните прокуратури ще изготвят обобщени доклади, в които ще бъдат отразени последователно направените констатации от всяко едно от териториалните звена на органите, на които законът е предоставил контролни правомощия.

Водещи

Най-четени