Прокуратурата дава на съд новата формула за цената на водата 27.02 | 13:26

Измененията са направени в противоречие със закона, показва проверка на ВАП

От iNews.bg

Новата формула за изчисляване на цените на водата отива на съд. Върховната административна прокуратура (ВАП) протестира пред Административен съд София-град разпоредбата т. 52 от Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода "горна граница на цени" за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 3 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. /Указанията/. С оспорената част от разпоредбата се предвижда при изменението на одобрените цени за всяка от годините в прилаганата формула да участва компонент за инфлацията за периода м.януари 2017 до м. октомври на съответната година от регулаторния период по данни на НСИ, която влияе върху разходите на В и К оператора. За 2018 г. действията на КЕВР са извършени през 2017 г. и решенията ѝ вече са атакувани от ВАП.

След извършване на проверка от ВАП се установи, че протестираните части от Указанията са приети при липса на компетентост и при радикално противоречие с материалния закон. Така е, защото с нормата на чл.6, т.2 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление на Министерския съвет №8 от 18.01.2016 г. /Наредбата/ се регламентира, че при метода "горна граница на цени" се ползва компонент И - инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението, която влияе върху разходите на В и К оператора.

Сравнението между Наредбата и Указанията сочи, че КЕВР, освен че се произнася по въпрос, който вече е разрешен от МС, но го прави и по коренно различен начин, подменяйки изцяло волята на правителството. Така е, защото според КЕВР следва да се ползва винаги един и същ период, респ. Идентичен размер на инфлация, без да се отчита реалното време на натрупването ѝ.

По този начин се създава възможност и за повишаване на цените само по аритметически път, тъй като в ред случаи цените за 2017 г. са утвърждавани след януари на същата година. Противозаконно е при последващо изменение да се ползва инфлация за по-дълъг период. В случай, че се процедира по този начин, ситуацията е изцяло в ущърб на потребителите на ВиК услугите и с цел елиминиране на подобна възможност е подаден настоящия протест да съда.

Водещи

Най-четени