Професията "учител" ще стане държавно регулирана 20.02 | 17:50

Това ще улесни мобилността на българските кадри в ЕС

От Теодора Кокаланова

Професията "учител" да стане държавно регулирана професия, предлага Министерството на образованието и науката. Предложението е част от проект за Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020г). Проектът на стратегията предвижда създаване на правила за държавното регулиране при първоначалната подготовка, за продължаващата квалификация и за професионалното развитие на педагогическите кадри.

Включването на професията на учителя в Списъка на регулираните професии ще улесни мобилността на българските учители в Европейския съюз. Регулирането на професията ще гарантира качеството на учителските компетенции на кандидатстващите да работят като учители в България чужди граждани. Освен това българските учители ще бъдат защитени в условията на динамичния трудов пазар.

Общият брой на педагогическите кадри в средното образование в началото на учебната 2013-2014 г. е почти 90 000 души, от които 98,4% са заетите в обществения сектор на образованието, а 1,6 процента - в частния.

В сравнение с 2007 г. броят на педагозите е намалял с почти 10 000 души, или с над 9%. Основни причини за  намаляването на педагогическите кадри са по-малкото деца и ученици в образователната система - с над 7%. Тази притеснителна статистика е предизвикана от демографските фактори - намалена раждаемост през предходни периоди и външна миграция, както и от реформата в училищната мрежа.

Според предоставените данни феминизацията на кадрите в учителската професия се задълбочава, като делът на жените в момента е над 86%. Има и ясно изразена тенденция на застаряване на педагозите, изразяваща се в бързо намаляване на младите кадри на възраст до 34 години и на увеличаване на педагозите на възраст над 55.

В проекта се отбелязва, че разпределението на кадрите по видове образователни институции не се променя съществено. Най-многобройни и през 2013 г. са педагозите в общообразователните училища - 55 500, в детските градини - 18 900, следвани от тези в професионалните училища и в училищата по изкуствата. Най-малко заетите в обслужващите звена са тези в специалните училища, предаде БТА. 

Водещи

Най-четени