Работещите в МВР и МО ще се пенсионират по-рано 02.11 | 12:14

Хасан Адемов очаква да бъдат намерени средства за коледни добавки към пенсиите

От Мая Александрова

Постижение в бюджета за следващата година е размразяването на замразените през последните четири години социални плащания и връщането на швейцарското правило при осъвременяването на пенсиите. Мнението изрази в ефира на TV7 министърът на социалната политика Хасан Адемов.

Той се обяви за промяна в системата на социално подпомагане, която да стимулира безработните да се върнат на пазара на труда.

"В момента 49 000 души са на социални помощи. Част от тях са с увреждания, но голяма част са здрави хора, които живеят с мисълта, че може да са абонирани за помощите. Именно към тях са насочени усилията ни – твърдо сме решени да ги върнем на пазара на труда”, каза министърът.

Той посочи, че те ще бъдат включвани в курсове за повишаване на квалификацията или придобиване на нови умения, за да успеят да се реализират. При отказ тези хора ще бъдат лишавани от помощи.

Съвместно с МОН се работи и по всеки конкретен случай на младежи, напускащи училище. Те ще бъдат подкрепяни, включително и чрез мерки за заетост. Всичко това е залегнало в актуализираната стратегия за насърчаване на заетостта, чиито конкретни цели до 2020 г. са свързани с постигане на 76% заетост на населението в трудоспособна възраст и намаляване на бедните българи с 260 000 души.

"Все пак искам да подчертая – най-добрият начин за справяне с безработицата е икономическият растеж. Ако правителството изпълни мерките си по отношение на бизнеса, ако възстановява ДДС по-бързо, това ще доведе до разкриването на много нови работни места”, подчерта министърът.

Той отново изрази надежда, че ще бъдат осигурени коледни добавки към пенсиите.

По думите на Адемов се обмисля диференциация при пенсионирането на служителите в министерствата на отбраната и на вътрешните работи, а именно тези, които извършват рискови дейности, ще се пенсионират по-рано, работещите зад бюро – по-късно.

Министърът заяви обаче, че системата няма да бъде променена от следващата година, защото все още текат обсъжданията в Народното събрание и със синдикатите.

Водещи

Най-четени