Разяснения за електронната рецепта 26.01 | 18:46

В БЛС постъпват сигнали за проблеми с тяхното издаване, както и за липсата на достъп до модула за регистрация на ваксинираните

От iNews.bg

Медиците у нас вече издават електронни рецепти и направления. В Българския лекарски съюз обаче постъпват сигнали за проблеми с тяхното издаване, както и за липсата на достъп до модула за регистрация на ваксинираните. В съсловната организация са установили какви са причините за грешките, както и начините за коригирането им. Публикуваме разясненията им.

След анализ на постъпилите сигнали беше установено, че има потребители, които в регистъра на БЛС съществуват с идентификатор ЛНЧ, а електронните им подписи са издадени на техните ЕГН-та.

Това създава проблеми на системата, тъй като НЗИС прави проверка в регистъра на БЛС по идентификатора на лицето, извлечен от електронния му подпис и при липса на съвпадение отказва достъпа.

Пример: Лицето "X" е регистрирано в регистъра на БЛС с ЛНЧ, а има издаден КЕП на своето ЕГН - при опит за достъп до НЗИС липсва съвпадение по два критерия: Тип на Идентификатор и Идентификатор и съответно лицето не е оторизирано от системата.

За избягване на подобни грешки е необходимо актуализиране на данните. В регистъра трябва да се запишат същите данни, които са посочени за електронния подпис. За целта, в случаите в които има разминаване, е необходимо да се обърнете към офисите на РЛК в които членувате и да представите актуален документ за самоличност, за да се коригира информацията. Това ще спести евентуални неудобства в лекарските кабинети и лечебните заведения.

Водещи

Най-четени