Румънците обгазиха Русе 29.07 | 18:41

Земеделци отвъд Дунав горят стърнища

От iNews.bg

Гъста пелена от дим и неприятни сладникави миризми са установени вчера в следобедните часове в крайречна и централна част на Русе, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/.

Силното задимяване на въздуха е разтревожило жителите на града. Заключението на инспекцията е, че причината е запалване на стърнища след жътва на територията на Румъния. Това се вижда дори с невъоръжено око от покрива на високи сгради в Русе.

Посоката на вятъра е запад-югозапад, което позволява разнасянето на миризмите. Данните от Автоматичната измервателна станция (АИС) "Възраждане" в Русе са отчели повишени стойности по показател серен диоксид в периода 13-15 часа, но няма превишения на пределно допустимите концентрации, съобщават от РИОСВ.

"Неприятните миризми създават усещане за дискомфорт, но не представляват опасност за човешкото здраве", твърдят от инспекцията.

Съгласно националното екологично законодателство, изгарянето на следжътвени остатъци, е нарушение на рамковия Закон за опазване на околната среда и специализираните Закон за почвите и Закон за опазване на земеделските земи. То води до унищожаване на хумусния слой, на полезни макро и микрооргранизми и нарушаване структурата на почвата. В случая с усетените неприятни миризми, не се касае за трансгранично замърсяване.

Водещи

Най-четени