Ръст на осъдените в Силистра през 2016 г. 07.04 | 15:49

11 от бързите производства за периода са били образувани за корупция

От Ивайло Ангелов

646 души предадени на съд през 2016 г. по обвинителни актове на прокурорите от Окръжната и трите районни прокуратури на територията на Силистренски съдебен окръг, са осъдени и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт, съобщи пресцентърът на Апелативната прокуратура във Варна. Броят им е с 51 повече, в сравнение с отчетния период на 2015 г. 

Това се посочва в доклада на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжната прокуратура в Силистра Теодор Желев. Отчетният доклад бе представен вчера пред прокурорите от Окръжната прокуратура и районните прокурори в Силистра, Тутракан и Дулово и в присъствието на заместник - главните прокурори Пенка Богданова и Мария Шишкова, Славка Славова, завеждащ отдел " Административен " при Висшата касационна прокуратура, и Вилен Мичев заместник на административния ръководител на Апелативната прокуратура във Варна. 

На доживотен затвор е осъден подсъдим по обвинителен акт на Окръжната прокуратура в Силистра. 93 привлечени като обвиняеми и предадени на съд са получили ефективно наказание " Лишаване от свобода ", 310 са осъдени условно, 67 души са наказани с пробация, а на 367 са наложени глоби. Лишени от права са били 102, предадени на съд от обвинението в Силистра. 

В структурата на престъпността на територията на Силистренски съдебен окръг първото място държат общоопасните престъпления. През отчетния период те са били 434, като по този показател има увеличение в сравнение с 2015 г., когато са били регистрирани 385 деяния. Престъпленията против собствеността бележат през 2016 г. лек спад. 

Успех за обвинението в Силистра е ръстът на бързите производства през отчетния период, от които 11 са били образувани за корупционни престъпления. 

Прокурорите в района на Окръжната прокуратура в Силистра са работили по 12 622 преписки. През отчетния период са внесени 344 обвинителни акта в съда, 209 споразумения и 102 предложения за освобождаване от наказателна отговорност, с налагане на административни санкции. По линия на административния надзор са проверени 1573 акта. 

По показателите натовареност в отчетния доклад на Окръжната прокуратура в Силистра значителен дял от работата на обвинението сe пада на прокурорите от Районната прокуратура в Силистра, които са работили по 6068 преписки. Окръжните обвинители са на второ място по натовареност, следвани от прокурорите в Районната прокуратура в Тутракан и Дулово. 

Водещи