Спираме с пътуванията, за да вадим документи за собственост 27.06 | 07:35

Гражданите ще могат да получават във всеки град нужните им удостоверения за собственост на имоти

От Цанка Донкова

Гражданите да могат да получават във всеки град нужните им удостоверения за собственост на имоти, за ипотеки и възбрани, за договори за наеми, аренди и др. Това предвижда проект за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, който е публикуван на сайта на Министерството на правосъдието, съобщава в. "Труд".

За първи път се дава възможност заявлението за издаване на удостоверение за собствеността върху земи и сгради и за извършени вписвания по партидите им да бъде подадено във всяка служба по вписванията в страната и да бъде получено като заверен препис от заявителя също така във всяка служба, посочена от него. Идеята на новата опция е да улесни обслужването на гражданите.

В момента те могат да получават желаните книжа само в службата по вписванията, в чийто район се намира недвижимият имот. Това означава, че ако живеете в София, но имате имот в Пловдив, трябва да пътувате до града на тепетата, за да си извадите документи.

Предвижда се новият текст да влезе в сила след една година - от 15 юни 2015 г. От министерството обясняват това с необходимостта от организационното и техническо осигуряване на процеса по предоставяне на новата услуга. Би трябвало да се актуализира Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. В начална фаза е и електронизацията на услугата.

"Водеща е идеята услугата да се дава без допълнителни такси за гражданите, съобщават от МП."

Предлаганите промени в правилника са многобройни. Има нови текстове, които улесняват дейността на съдиите по вписванията.

Водещи

Най-четени