Столичните ченгета отчитат с 9.7% по-малко престъпления през 2018 г. 02.04 | 15:40

Грабежи, измами и кражби намаляват, но случаите с наркотици се увеличават

От iNews.bg

През изминалата година на територията на столицата са регистрирани 20 133 криминални престъпления - с 9.7% по- малко от предходната година. Наблюдава се спад с 22.3 % на грабежите, с 21.2 % на измамите, с 11.5 % на кражбите, с над 17 % на противозаконните отнемания на автомобили. От СДВР отчитат увеличение с 11.7 % на престъпленията, свързани с производство, притежание и разпространение на наркотици, но предвид характера на този вид престъпления, разкриваемостта е значително висока - 66.4 %.

Регистрираните престъпления в икономическата сфера са 2424 (с 12.7 % по-малко от предходната година), като най-голям дял заемат престъпленията против стопанството, следвани от документни престъпления. Анализът сочи, че измамите в сферата на финансово-кредитната система се открояват като престъпления с широк обществен отзвук.

През отчетния период бе отбелязан и ангажиментът на СДВР за осигуряване на обществения ред и организация на движението в столицата по време на председателството на Република България на Съвета на ЕС. Създадената организация осигури спокойствието на гражданите и не допусна утежняване на ежедневния ритъм на столицата. Охранителният състав е обезпечил обществения ред по време на 16 644 масови прояви в столицата.

Друг акцент в отчета е поставен върху преодоляване на последиците от пътнотранспортния травматизъм. След задълбочен анализ са изготвени интерактивни карти с концентрация на ПТП. Потенциално критичните зони са обезпечени с автоматизирани технически средства при осъществяване на контрола.  Проведени са над 240 полицейските операции по т. нар. "широкообхватен контрол". За установени административни нарушения са санкционирани 29 160 водачи, на 30 522 са наложени глоби по фиш, а на 62 193 нарушители са издадени електронни фишове. В резултат на предприетите превантивни действия се отчита намаление в общия брой на пътните инциденти с 12.7 %.

Продължава изпълнението на превантивната програма на дирекцията. В рамките й са учредени 11 детски полицейски управления (ДПУ),  проведени са срещи и занятия на теми: "Запознаване с дейността на охранителна полиция", "Спортно хулиганство", "Детска полицейска лична защита" и "Пътна безопасност". Продължава  изграждането на взаимно доверие между полицията и гражданското общество. Администраторите на официалната страница на СДВР в социалната мрежа Фейсбук отчитат над 46 337 последователи. В изпратените хиляди съобщения и публикации, граждани поставят актуални въпроси и се възползват от възможността да сигнализират за проблеми и нарушения или просто да изкажат мнение за работата на полицията.

Водещи

Най-четени