Стопихме се с още 52 000 души за година 12.04 | 15:47

По-малко от 65 000 деца са се родили у нас през 2016 г., преди 100 години са били тройно повече

От Кристиан Костурков

Населението в България продължава да се топи и дори с по-големи темпове. Докато през последните години то намаляваше с по около 40 000 души, в края на 2016 г. вече сме с 52 000 по-малко отколкото в началото. Това показват демографските данни на националната статистика. Към 31 декември м.г. населението на страната ни е 7 101 859 души, което е с 51 925 по-малко спрямо същата дата на 2015 г. Освен това броят на хората у нас е намалял с почти 1%, което също е стряскащо. Освен това населението на България вече е едва 1.4% от това на Европейския съюз.

За миналата година в демографско отношение плашещите тенденции са цял куп - продължава процесът на намаляване и застаряване на населението, намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост, броят на сключените граждански бракове намалява, а този на разводите расте, задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението. На фона на тези показатели дори не звучи успокояващо, че се увеличава средната продължителсност на живота, намалява броят на починалите лица и коефициентът на обща смъртност, както и на детската.

Към края на миналата година възрастните хора продължават да са доста повече от младите, а освен това делът на първите се увеличава, докато този на вторите намалява. Към 31 декември 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 472 116, което представлява близо 201% от населението. В сравнение с 2015 г. делът на хората в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 3.8 процентни пункта. На фона на това в края на м.г. децата до 15 години у нас са 1 001 019 или 14.1% от всички български граждани. Така излиза, че най-възрастните са с близо половин милион повече от най-младите.

През м.г. в България са се появили и с близо 1000 деца по-малко спрямо предходната. Живородените са 64 984, а година по-рано броят им е бил 65 950. Така само в рамките на 12 месеца ражданията в България са намалели с цял процент и половина. Тези данни обаче звучат още по-притеснително, ако се сравнят с преди 100-тина години, когато раждаемостта е била неколкократно по-висока. Данните на НСИ показват, че през 1920 г. у нас са се родили около 190 хил. деца, през следващите 3 десетилетия тенденцията е била почти същата, с изключение на 1940 г., когато сме били в разгара на Втората световна война.

Близо 2 пъти повече са българите, които са починали през 2016 г. спрямо родените. Става въпрос за 107 580 души. И макар броят им да е с 2537 по-малко от този през 2015 г., нивото на смъртност у нас продължава да е твърде високо – 15.1 промила. За сравнение в Евросъюза, където населението също е застаряващо, коефициентът на смъртност е 10.2 промила. Благодарение на което за пореден път заемаме първо място в Европа по негативен показател.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. и достига 43.5 години в края на 2016 г. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в големите населени места средната възраст е 42.5 години, докато в малките - 46.2 години.

Водещи

Най-четени