Стягат Софийския районен съд за 3 млн. лева 10.07 | 13:03

Парите ще отидат за цялостно оборудване и обзавеждане на сградата

От Гергана Златкова

Правителството отпусна допълнителни 3 млн. лв. по бюджета на съдебната власт за 2013 г. чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.

Средствата са необходими за цялостното оборудване и обзавеждане на новата сграда на Софийския районен съд на бул. "Цар Борис ІІІ” №54 в столицата.

Осигуряването на средствата ще позволи административното обслужване на физическите и юридическите лица по гражданското правораздаване и държавното съдебно изпълнение да се осъществяват на едно място.

Ще бъдат създадени добри условия на труд за 537 служители – магистрати, администрация и държавни съдебни изпълнители.

Това ще доведе до по-качествено обслужване на гражданите и спестяване на време на 10 юли 2013 страните в съдебните производства.

Приет е доклад за очакваните приходи от тръжна продажба на квоти за емисии на парникови газове.

Правителството се запозна с доклад на министъра на околната среда и водите с прогнозна информация относно приходите от тръжната продажба на квоти за емисии на парникови газове в периода до края на юни 2014 г.

В доклада се припомня, че през третия период на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) на България се полагат 2,7% от общото количество квоти, което ще бъде предоставено за тръжна продажба на всички държави членки на ЕС.

Съгласно Директива 2003/87/ЕО, 71% от генерираните приходи от продажбата на това количество квоти следва да бъдат използвани за финансирането на "зелени проекти”, а останалите 29% могат да бъдат разпределени към държавния бюджет.

Тъй като на ниво ЕС не е приключило разпределението на безплатни квоти за инсталациите от ЕСТЕ, на този етап все още не е ясно реално точно на колко квоти са равни тези 2,7 процента.

Поради това прогнозираните приходи от тръжна продажба на квоти са в рамките на 150-250 млн. евро.

Водещи

Най-четени