Техникумите приемат близо 43 хил. нови ученици наесен 11.04 | 17:08

В 22 паралелки в страната започва дуално обучение по 16 професии

От iNews.bg

През предстоящата учебна година 2016-2017 г. 42 655 ученици ще могат да кандидатстват за прием  в 1632 паралелки в държавните и общинските професионални училища, професионалните гимназии и паралелките за професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища, съобщиха от образователното министерство. Това се предвижда в утвърдения от вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева държавен план-прием за професионално образование през следващата учебна година.  Той е съобразен и със заявките на бизнеса и потребностите на пазара на труда на общинско, регионално и национално ниво.

През започващата на 15 септември т.г. учебна година прием ще се осъществи и в 22 паралелки за дуално обучение. Те са разпределени в областите Бургас, Враца, Габрово, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, София, Сливен, Стара Загора, Търговище и Ямбол. Постъпилите в тези паралелки ученици ще се обучават по 16 професии - Машинен техник; Техник на прецизна техника; Мехатроника; Техник по транспортна техника, Минен техник; Електротехник; Техник-технолог в дървообработването; Оператор в дървообработването; Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост, Техник на електронна техника, Техник на енергийни съоръжения и инсталации; Текстилен техник; Готвач; Икономист; Спедитор-логистик; Техник на енергийни съоръжения и инсталации.

Осигурен е достъп до професионално образование и обучение на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания и с физически увреждания. За тях са утвърдени 85 паралелки по професии, които не са противопоказани на здравословното им състояние.

За осигуряване на повторно включване в професионално обучение на ученици до 16-годишна възраст, застрашени от отпадане или напуснали училище, са планирани 70 паралелки по професии с първа степен на професионална квалификация.

За да се разшири достъпът до професионално образование и обучение за възрастни без завършено образование и без придобита професионална квалификация е осигурен прием за вечерна и задочна форма на обучение в 192 паралелки.

Водещи

Най-четени