Тристранката ще проведе заседание утре 29.10 | 16:04

Ще се гледа проектобюджета за догодина, както и парите за здраве

От iNews.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в сряда, 30 октомври, от 14:00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет.

В рамките на дневния ред на заседанието ще бъдат обсъдени Проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и проект на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 2022 г. като мотиви към него, внесени от министъра на финансите.

Тристранката ще разгледа също така Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., внесен от управителя на Националния осигурителен институт, както и Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г., внесен от управителя на НЗОК.

Водещи