Удължиха действието на споразумението между България и ЕИБ до 2015 г. 03.07 | 14:29

Създават холдингов фонд по JESSICA

От Елица Елефтерова

Правителството одобри проект на споразумение на Финансовото споразумение на България с Европейската инвестиционна банка за създаване на холдингов фонд по JESSICA. Документът ще бъде подписан от министъра на регионалното развитие при условията на последваща ратификация, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

С проекта се предвижда удължаване на срока на действие на Финансовото споразумение от 19 октомври 2013 г. до 31 декември 2015 г. Освен това се предлага източник на средствата за възнаграждение по предоставяните услуги да постъпват от върнатите средства от операции, изплатени от фондовете за градско развитие на Холдинговия фонд до изтичане на споразумението.

В случай че не бъде постигнато съгласие между двете страни, се предвижда да се пристъпи към нормалното прекратяване на действащото Финансово споразумение поради изтичане на срока му на действие. В този случай функциите на Холдингов фонд по JESSICA ще бъдат прехвърлени на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие”.

Финансовото споразумение с Европейската инвестиционна банка за създаване на Холдингов фонд по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA) за срок от три години е ратифицирано и е в сила от 19 октомври 2010 г.

За целите на изпълнението са осигурени 33 млн. евро от ОП "Регионално развитие". С изпълнението на инициативата в България са създадени два фонда за градско развитие, които финансират проекти под формата на публично-частни партньорства и други проекти за устойчиво и интегрирано градско развитие в седемте големи града в България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

България е сред 10-те държави членки на Европейския съюз, прилагащи инструмента JESSICA. Тя е и петата страна, която стартира инвестиции в проекти за градско развитие с използване на иновативно финансиране с инструменти за финансов инженеринг, като в средата на месец февруари 2013 г. беше подписано първото споразумение за проектно финансиране по JESSICA между "Регионален фонд за градско развитие" АД и община Стара Загора за реконструкция на централния общински пазар в града.

Отчитайки предимствата на JESSICA при финансирането на проекти за градско развитие, в следващия програмен период е предвиден значителен ресурс в рамките на ОП "Региони за растеж" 2014–2020 г. за инструменти за финансов инженеринг от типа JESSICA, който ще бъде използван за реализация на инвестиции от интегриран градски тип с участието на общини, частни инвеститори и публично-частни партньорства.

Водещи

Най-четени