Усвоихме 97% от парите по старата ОП „Транспорт“ 19.05 | 12:19

Все още се търсят варианти как магистрала „Струма“ да премине Кресненското дефиле

От iNews.bg

Изпълнението на ОП "Транспорт" 2007-2013 г. приключва с 97 % усвояване на средствата. Това съобщи инж. Галина Василева, заместник-ръководител на Управляващия орган на ОП "Транспорт" 2007-2013 г. и ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г., по време на комитета за наблюдение на двете програми. Тя посочи, че по програмата за изтеклия период са финансирани общо 118 проекта, 11 от които големи инфраструктурни проекти, на обща стойност над 1. 911 млрд. евро. Към момента незавършени са проектите за рехабилитация на жп отсечките Първомай-Свиленград, Септември-Пловдив, Пловдив-Бургас, както и изграждането на ИМТ-Пловдив. Обходния път на град Габрово е друг проект, който не е завършен в рамките на допустимите срокове.

По новата ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 Василева посочи, че към момента са подадени за одобрение 18 проекта, 7 от които са одобрени. Останалите 11 са в процес на разглеждане. "Подписаните до момента договори са на обща стойност 535 млн. евро, в това число договорите за изграждане на Лот 3.1 и Лот 3.3 на АМ "Струма", и проекта за изграждане на третия метродиаметър", посочи Василева. Одобрен е още проектът за разширение на втори метродиаметър, който включва 1,3 км трасе и 1 метростанция, и предстои подписване на договор за финансиране. Галина Василева заяви, че предвид сложността на проектите, които се изпълняват по програмата, и с цел завършването им преди 2020 г., трябва всички проекти да са подадени за одобрение преди края на тази година. В противен случай има риск те да излязат извън срока на допустимост на разходите. Тя допълни, че проектите, които са подадени от Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", но все още няма сключени договори за финансиране, към момента на влизане в сила на измененията в Закона за пътищата, са оттеглени.

Христо Алексиев, председател на Управителния съвет на НКЖИ, представи напредъка на проектите в железопътния сектор. Два са големите инфраструктурни проекти, които ще се финансират по програмата, както и няколко по-малки. В момента се подготвя проекта за модернизация на жп линията Елин Пелин - Костенец и се очаква до края на месец май да бъде подаден за одобрение от Управляващия орган. Неговата стойност е 904 млн. лв. и прогнозите са до месец август да бъде обявена процедура за строителство. Другият голям проект е втора фаза на рехабилитацията на жп линията Пловдив - Бургас, на стойност 629 млн. лв. В ход е процедура за избор на изпълнител за участъците Стралджа - Церковски и Оризово - Карнобат. Предвидено е до месец октомври да бъде подписан договор за строителство.

Проектирането на Интермодален терминал в Русе се осъществи през миналия програмен период, а по ОПТТИ ще бъде финансирано неговото строителство на стойност 43 млн. лв.

В пътния сектор по ОПТТИ 2014-2020 ще се финансират Лот 3 на АМ Струма и Фаза 2 на Западната дъга на София. Лот 3.1 и Лот 3.3 от АМ Струма и Западната дъга са в изпълнение. По думите на инж. Лазар Лазаров, председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", все още се търси оптималния вариант за преминаване през Кресненското дефиле. Той допълни, че до момента са разгледани над 10 варианта за този участък. В момента се разглежда вариант за физическо разделяне на двете ленти за движение.

Изпълнителният директор на "Метрополитен" ЕАД инж. Стоян Братоев представи изпълнението на проекта за изграждане на столичното метро. "От януари месец започна строителството на третия метродиаметър в София, а през месец юли очакваме завършването на втория лъч с новата метростанция "Витоша", посочи Братоев. "Третият лъч е най-сложният за изпълнение досега, защото започваме от нулата – няма изградено депо, нито системи, а и трасето преминава през много труден участък, което допълнително усложнява проекта", допълни той. Инж. Братоев обобщи, че краткосрочната прогноза до 2020 г. е 56 км метро, 53 метростанции и 50 % дял на метрото в градския транспорт.

Участие в заседанието взеха представители на управляващия орган, бенефициентите, местна и изпълнителна власт, неправителствения сектор, синдикални организации, експерти от Европейската комисия и други.

Водещи

Най-четени