У нас младите са кът. На дъното на ЕС сме 04.02 | 11:26

Според анализа най-много млади хора сред страните-членки на ЕС през 2011 г. е имало в Ирландия - 21,3%

От Кремена Бедерева

България е сред страните в ЕС с най-малък процент от население на възраст 0-14 години, сочат данни от анализ на Евростат за структурата на населението в ЕС-27 през 2011 г.

У нас младите хора на възраст до 14 години са едва 13,2% от населението. През 1991 г. тази възрастова група е съставлявала 20,1% от българското население, отчита Евростат.

Хората в трудоспособна възраст у нас (15-64 години) са били 68,3% от населението, а хората в пенсионна възраст - 18,5%. Средната възраст на българското население през 2011 г. е била 42,5 години, показват данните, цитирани от Insmarket.bg.

Според анализа най-много млади хора сред страните-членки на ЕС през 2011 г. е имало в Ирландия - 21,3% от населението на страната, Исландия - 20,9%, Норвегия - 18,7%, Франция - 18,5%, Дания - 18% и т.н.

Ирландия има най-малък дял и за хората в пенсионна възраст - едва 11,5% от населението на страната е на възраст 65+. Делът на хората в пенсионна възраст е относително нисък още в Кипър и Словакия - по 12,6%, Люксембург - 13,9%, Румъния - 15%, Чехия - 15,6%.

Най-висок е делът на възрастните хора в Германия - 20,6%, следват Италия - 20,3%, Гърция - 19,3%, България и Швеция - по 18,5% и др.

През последните 2 десетилетия делът на населението на възраст до 14 години в ЕС - 27 е намалял с 3,7 процентни пункта, а делът на възрастното население (65+) се е увеличил с 3,6 процентни пункта, в резултат на което върхът на възрастовата пирамида на ЕС-27 за 2011 г. се е разширил, отчита Евростат.

Като бъдещ сценарий за съдбата на ЕС в период от 50 години напред европейската статистика коментира, че застаряването на населението е вероятно да засегне всички държави-членки на ЕС през този период.

Според сценария населението на ЕС-27 се очаква да нарасне до 525 милиона през 2035 г., да достигне връхна точка от 526 милиона около 2040 г., а след това постепенно намалява до 517 милиона през 2060 г. През същия период, средната възраст на населението на ЕС-27 се очаква да нарасне до 47,6 години.

Населението в трудоспособна възраст в ЕС се очаква да намалява непрекъснато, докато делът на по-възрастните хора вероятно ще достигне 29,5% за ЕС-27 през 2060 г. (при 17,5% през 2011 г.).

Общият коефициент на възрастова зависимост, изчислена като съотношение на зависимите хора (от 0-14 г. и над 65 г.), в сравнение с населението на възраст от 15 до 64 години, се очаква да нарасне от 49,6% през 2011 г. до 77,9% през 2060 г.

По три прогнозни сценария НСИ разкрива и какво ще е населението у нас през 2060 г. Около 5,3 млн. българи ще живеят при реалистично демографско и социално-икономическо развитие на страната през 2060 г. Оптимистичният вариант за 2060 г. отчита население от около 5,8 млн. българи, а песимистичният - около 5,2 милиона през 2060 г.

Според експерти в НСИ - през 2060 г. на 100 българи в работоспособна възраст (14-65 години) - ще се падат 84 неработоспособни българи (деца до 14 години и възрастни хора над 65 години/. За по-близката 2015 г. прогнозата е, че на 100 работоспособни българи ще се падат по 52-ма души в неработоспособна възраст.

Водещи

Най-четени