Хората стават по-скептични към икономическото състояние в страната 07.02 | 12:40

Общият показател на доверие на потребителите намалява леко през януари

От iNews.bg

През януари 2020 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.5 пункта в сравнение с октомври 2019 г., което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население, съобщиха от НСИ. Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца, както и очакванията за следващите дванадесет, са леко влошени спрямо предходното наблюдение.

По-неблагоприятни в сравнение с октомври 2019 г. са и оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца (балансовият показател се покачва с 5.3 пункта). Инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца.

Според потребителите, живеещи в селата, финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца се подобрява с 5.1 пункта, докато при населението в градовете анкетата отчита намаление от 2.1 пункта. Същата тенденция се наблюдава и по отношение на очакванията за следващите дванадесет месеца относно финансовото състояние на домакинствата както в селата, така и в градовете.

По отношение на безработицата в страната потребителите изразяват малко по-позитивни прогнози спрямо октомври 2019 г. (понижение с 2.0 пункта).

През януари по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният относителен дял леко намалява в сравнение с три месеца по-рано. Последната анкета обаче регистрира малко по-позитивна нагласа в намеренията на селското население по отношение на извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба 1 и за "покупка на кола" през следващите дванадесет месеца.

Водещи

Най-четени