Шок! Системна липса на грижа и злоупотреби с деца в интернати 20.02 | 14:43

Децата много често биват заплашвани от служителите

От Мая Александрова

Системна липса на грижа и злоупотреби с настанени в интернати деца констатира председателят на Държавната агенция за закрила на децата Ева Жечева. Тя представи резултатите от проверка в седем специализирани училища за деца с девиантно поведение.

Инспекцията бе разпоредена от Върховната административна прокуратура във връзка с извършени от ДАЗД през 2013 г. проверки по сигнали, при които бяха установени множество нарушения.

По думите на Жечева системата не е в състояние да осигури закрила на тези деца и затова трябва да бъде реформирана.

Директорът на ГД "Контрол по правата на детето" Камелия Николова посочи, че в специализираните училища са настанени общо 265 деца. Почти всички от тях идват от социално слаби семейства и една голяма част имат здравословни проблеми като изобщо не трябва да бъдат в тези интернати.

Проверката е установила, че липсва индивидуална работа с децата, не се осъществява връзка със семейството, няма цел и визия какво трябва да се подобри, децата не разполагат с джобни пари, което ги въвлича в престъпления, не е запълнено свободното им време.

Анализирано е още, че децата много често биват заплашвани от служителите и се прилагат наказания, които уронват достойнството им, предаде БТА.

Водещи

Най-четени