Яз. „Студена“ се изчисти, водата му вече е годна за пиене 15.01 | 10:00

За два дни са направени 21 контролни проби

От iNews.bg

Водата от язовир "Студена" е годна за пиене, съобщава РЗИ-Перник, предаде Нова ТВ.

В продължение на два дни са взети 21 контролни проби от водопроводната мрежа на Перник и населените места, захранвани от язовир "Студена".

Резултатите от анализите отговарят на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по контролираните физико-химични и микробиологични показатели.

Водещи

Най-четени