117 хил. българи живеят в режим на водата 08.01 | 18:00

5 града и 99 села с режим на водата

От iNews.bg

Близо 117 хил. българи живеят при нарушено водоснабдяване, призна държавата

 

116 951 души живеят в места с нарушено водоснабдяване. Това показват актуалните данни на ВиК операторите в страната към 30.12.2019 година. На воден режим са жители на 5 града  (83 037 засегнати)  и  99 села  (33 914 засегнати жители).

Най-много от тях са в Перник - 73 111, като общо за областта засегнатите от нарушено водоснабдяване са 81 969 души, живеещи в 2 града (Перник и Батановци) и 17 села.

Другите населени места на воден режим са в областите Търговище, Шумен,  Сливен Велико Търново, Ловеч,   Монтана,  Бургас, Габрово и  Кюстендил.

Основната причина за нарушеното водоснабдяване е намаленият дебит на водоизточниците.

Ето и данните по области:

Бургас: – 2 общини – 2 села, 238 жители.

Велико Търново – 3 общини – 1 град (гр. Елена - 27 засегнати жители) и 6 села 3 390 засегнати жители – общо 3 417 засегнати жители

Габрово – 1 община – 9 села, общо 674 засегнати жители

Кюстендил – 1 община – 1 село, общо 140 засегнати жители

Ловеч – 3 общини – 4 села, общо 2 133 засегнати жители

Монтана – 1 община – 2 села, общо 1 369 засегнати жители

Перник – 4 общини – 2 града (гр. Перник – 73 111 засегнати жители и гр. Батановци – 2 058 засегнати жители) и 17 села – 6 800 засегнати жители; общо 81 969 засегнати жители

Сливен – 2 общини – 6 села; общо 6 742 засегнати жители

Търговище – 4 общини – 1 град (гр. Омуртаг – 4 002 засегнати жители) и 45 села – 6 779 засегнати жители; общо 10 781 жители

Шумен – 4 общини – 1 град (гр. Върбица – 3 839 засегнати жители) и 7 села – 5 649 засегнати жители; общо 9 488 засегнати жители. 

Водещи

Най-четени