12 дела пред ЕСПЧ приключват с приятелски споразумения 14.11 | 21:36

Делата са заведени в съда в Страсбург заради забавени производства у нас

От Андриян Георгиев

Правителството одобри приятелски споразумения и едностранни декларации по 12 жалби срещу България пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Жалбите са част от висящите около 700 дела, заведени заради продължителност на съдебното производство и липса на ефективно вътрешноправно средство за защита.

Гражданските производства по 12-те дела са продължили между три години и шест месеца и 14 години и седем месеца. Те се отнасят до трудови спорове, които не са били от фактическа или правна сложност.

Правителство признава допуснатите слабости и приема да заплати на жалбоподателите предложените от ЕСПЧ суми за претърпените неимуществени вреди и направени разходи и разноски и с това да сложи край на делата.

Приятелски споразумения ще бъдат сключени по три жалби. На Снежанка Френкева, Миглена Танчева и Хубавка Манолова ще бъдат изплатени общо 3200 евро.

Едностранни декларации ще бъдат направени по жалбите на Марийка Добрева, Кънчо Кръстев, Лиляна Ангелова, Милка Тодорова, Станю Станев, Иван Иванов, Галимир Георгиев, Нина Узунова и Георги Куртев. Обезщетението, което ЕСПЧ предлага, е общо 15 000 евро.

Едностранна декларация се прави в случаите, когато ЕСПЧ е предложил на страните да приключат делото с приятелско споразумение, посочил е сумата за обезщетение, но жалбоподателят е отхвърлил предложението. Едностранната декларация слага край на делото и със заплащане на обезщетението случаят се закрива.

Водещи

Най-четени