178 политици не декларирали всичко в имотните си декларации 16.06 | 17:05

Кметове, техни заместници и общински съветници най-често пропускат да обявят какво притежават половинките им

От iNews.bg

178 политици и обществени личности са пропуснали да декларират част от собственото си имущество или това на съпруги и съпрузи. Сметната палата публикува списък на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, подали встъпителни и финални имуществени декларации за периода от 07.11.2015 г. до 31.12.2015 г., за които проверката е приключила със заключение за несъответствие.

Списъкът съдържа констатациите за несъответствие от извършените проверки на имуществените декларации, подадени от кметовете и зам.-кметовете на общини и райони, председателите на общински съвети, участвали в местните избори, проведени през октомври 2015 г. В списъка са включени и констатациите за несъответствие от извършените проверки на имуществените декларации и на други задължени по закона лица, които са подали встъпителни и финални декларации за същия период.

Проверени са общо 475 човека, подали встъпителна декларация и 484 лица, подали финална декларация, както и техните съпрузи и ненавършили пълнолетие деца. Установени са 178 заключения за несъответствия, съобщиха от Сметната палата.

От списъка става ясно, че кметове, зам.-кметове и общински съветници, включитено председатели, са най-честите нарушители. Основните пропуски в имотните им декларации пък са свързани с притежаваните от техните съпруги или съпрузи движимо и недвижимо имущество, както и дялове в търговски дружества.

Водещи

Най-четени